LISTA DE 
PRECIOS
Masaje General
60 min
90 min
120 min
Masaje Thai
$139.ooo
$195.ooo
$249.ooo
Aroma Terapia
$139.ooo
$195.ooo
$249.ooo
Nirvana (Combo de 2 masajes)
$195.ooo
$249.ooo
Masaje Localizado
40 min
60 min
90 min
Espalda, Cuello y Hombro
$109.ooo
$139.ooo
$195.ooo
Reflexología Podal
$99.ooo
$139.ooo
$195.ooo
Magic (Combo de 2 masajes)
$139.ooo
$195.ooo
General + Localizado
90 min
120 min
150 min
Thai + Masaje localizado
$195.ooo
$249.ooo
$299.ooo
Aroma + Masaje Localizado
$195.ooo
$249.ooo
$299.ooo
Nirvana + Masaje localizado
$249.ooo
$299.ooo
MASAJE PARA EMBARAZADA
60 min
90 min
120 min
Masaje Embarazada
$139.ooo
$195.ooo
$249.ooo
Adicional
Precio
Piedra Caliente
Adicional $25.ooo
Aceite de Hierba y Balm
Adicional $30.ooo
Pindas de Hierbas
Adicional $30.ooo